VN

Với việc thị trường Mỹ tiếp tục hồi phục, chỉ số DJIA trở lại ngưỡng